КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

    КУРСОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Наименование на курса

Общ брой часове

Срок

/валидност на сертификат/

1 Водач на кораб до 40 БТ 91 уч. часа

безсрочен

2 Подготовка на инструктори 60 уч. часа

безсрочен

3 Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица 70 уч. часа

безсрочен

4 Умение за оказване на първа медицинска помощ 30 уч. часа

безсрочен

5 Медицински грижи на борда на кораба 45.5 уч. часа

5 год.

6 Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен 16 уч. часа

5 год.

7 Съвременни методи за борба с пожари по разрешителна програма 30 уч. часа                   5 год.