КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ И КУРСОВЕ

ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА КЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МОРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (УЦМЗ)

Наименование на курса

Общ брой часове

Срок

/валидност на сертификат/

Цена с ДДС

(лв.)

1 Водач на кораб до 40 БТ 91 уч. часа

безсрочен

490

2 Подготовка на инструктори 60 уч. часа

безсрочен

390

3 Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица 70 уч. часа

безсрочен

390

4 Умение за оказване на първа медицинска помощ 30 уч. часа

безсрочен

250

5 Медицински грижи на борда на кораба – първоначален 45.5 уч. часа

5 год.

320

6 Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен 16 уч. часа

5 год.

150

7 Съвременни методи за борба с пожари по разрешителна програма 30 уч. часа                    5 год.
8

Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален:

  • Елементарна първа помощ
  • Лична безопасност и социални отговорности
  • Пожарна безопасност и борба с пожари

16 уч. часа

14 астрономически часа

15 астрономически часа

13.5 астрономически часа

                   5 год.                320
9
Елементарна първа помощ 16 уч. часа                    5 год.                150
10
Основна подготовка по морска безопасност – опреснителен 10 уч. часа                    5 год.
11
Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 30 уч. часа                    5год.
12
Офицер по сигурността на компанията 25 уч. часа                безсрочен
13
Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение) 22 уч. часа                безсрочен
14
Офицер по сигурността на кораба 19.5 уч. часа               безсрочен
15
Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба 13 уч. часа               безсрочен
16
Познания по опазване на околната среда 13 уч. часа                безсрочен

                                                                                                                        КУРСОВЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (АЕ)

1
Елементарна първа помощ (AE) 16 уч. часа                    5 год.                 490
2

Умение за оказване на първа медицинска помощ (AE)

30 уч. часа                безсрочен                 790
3

Медицински грижи на борда на кораба – първоначален на (AE)

45.5 уч. часа                     5 год.                990
4

Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен на (AE)

16 уч. часа                     5 год.                490