КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

    КУРСОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Наименование на курса

Общ брой часове

Срок

/валидност на сертификат/

1

Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален:

–   Елементарна първа помощ

–   Лична безопасност и социални отговорности

–   Пожарна безопасност и борба с пожари

–   Техники за оцеляване на море

 

 

16 астрономически часа

14 астрономически часа

15 астрономически часа

13.5 астрономически часа

 

5 год.

 

2 Водач на кораб до 40 БТ 91 уч. часа

безсрочен

3 Подготовка на инструктори 60 уч. часа

безсрочен

4 Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица 70 уч. часа

безсрочен

5 Умение за оказване на първа медицинска помощ 30 уч. часа

безсрочен

6 Медицински грижи на борда на кораба 45.5 уч. часа

5 год.

7 Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен 16 уч. часа

5 год.

8 Основна подготовка по морска безопасност – опреснителен 10 уч.часа

5 год.

9 Съвременни методи за борба с пожари по разрешителна програма 30 уч. часа

5 год.