Новини IMHA                     Издание №19  февруари 2020: виж тук

*****

Новини IMHA                     НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ РИСК ОТ КОРОНАВИРУС: виж тук

*****

17-28 февруари 2020 г.    Курс: ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА

*****

3-14 февруари 2020 г.    Курс: ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУКТОРИ

*****

МУ-Варна участва в националното военноморско учение с международно участие – „Бриз 2019“

Тази годи за първи път Медицински университет – Варна участва в Националното военноморско учение с международно участие – „Бриз 2019“.
Темата на учението бе „Провеждане на операция за морска сигурност от военноморските сили (ВМС) на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“. То бе основано на сценарий в три епизода за провеждане на операция по морска сигурност и защита на националния суверенитет в морските пространства. Съдържанието на различните епизоди включваше учения за ликвидиране на пожар на кораб в пристанище и евакуиране на пострадали, спасяване на бедстващи хора на море и борба с нефтен разлив и оказване на съдействие на органите на МВР за предотвратяване на нелегален трафик. Виж повече

*****

В университетския център по морско здравеопазване към МУ-Варна се проведоха първите сертифицирани курсове

В периода между 18-30 юни 2019 г. в Университетския център по морско здравеопазване (УЦМЗ) към МУ-Варна се проведоха първите два курса по темите „Подготовка на инструктори“ и „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“.

В курсовете участваха преподаватели и служители с дългогодишен опит от Медицински университет – Варна, а занятията се водеха от ръководителя на центъра капитан Тодор Йотов.

По време на обучението в модула „Подготовка на инструктори“, участниците се запознаха с основни въпроси от планирането, организацията и провеждането на курсове за повишаване на квалификацията на морски лица.

В рамките на втория курс „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“ участниците разгледаха теми от процеса на оценяване, изпитване и освидетелстване на различни категории морски лица, преподаватели и оценители с цел определяне на оценка на постигнатите знания и изискуемите норми на компетентност.

В края на двата курса всички курсисти положиха успешно вътрешни изпити и получиха съответните сертификати от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Курсовете са разработени в съответствие с моделни курсове 6.09 и 3.12 на Международната морска организация, изискванията на конвенция STCW’78, както е изменена, с Директива 2008/106/EО, изменена с Директива 2012/35/EС и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

УЦМЗ желае попътен вятър и нови успехи на всички свои курсисти!

*****

12-21 юли 2019 г.    Учение „БРИЗ 2019“ на тема „Провеждане на операция за морска сигурност от ВМС на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“.

*****

24 – 30 юни 2019 г.    Курс: Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица

*****

17 – 22 юни 2019 г.     Курс: Подготовка на инструктори

*****

12 – 15 юни 2019 г.     15-ти международен симпозиум по морско здравеопазване под надслов „Море, пристанища, здраве и околна среда“ ще се проведе в периода 12 – 15 юни 2019 г. в гр. Хамбург, Германия