ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУКТОРИ

IMO 6.09 TRAINING COURSE FOR INSTRUCTORS

(SECTION A-I/6 OF THE STCW’78, AS AMENDED)

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 60 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА Безсрочен
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
НАЧАЛО НА КУРСА Референция към календара на курсовете
ЦЕНА 300 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Успешно завършилите могат да бъдат използвани като инструктори при провеждане на обучения на различни категории морски лица.

ЦЕЛИ

Придобиване на знания и умения, изисквани от Правила I/6 и I/8 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел А-I/6 и А-I/8 от Кодекса STCW’78.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите трябва да имат висше или средно образование с различна квалификация, с преподавателски и/или плавателен стаж на море или река, преподаватели във висши, средни училища или други специализирани институции, хонорувани преподаватели, служители в системата на морската и пристанищната администрация, както и такива, притежаващи морска правоспособност или научна степен.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Документ доказващ, че курсиста покрива входните стандарти
  • Копия на всички необходими документи
  • Планиран за провеждане: 3-14 февруари 2020 г.

 

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: Варна-9002, ул. „Брегалница“ 3, сграда РЗИ, ет. 4, каб. 305