МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА – ОПРЕСНИТЕЛЕН

PROFICIENCY IN MEDICAL CARE ON BOARD REFRESHER

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 16 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
НАЧАЛО НА КУРСА Референция към календара на курсовете
ЦЕНА 320 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен да опресни и осъвремени подготовката на капитани или други лица от корабния екипаж, натоварени със задължението да осигурят медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба лица, които са преминали основния курс преди повече от 5 години.

ЦЕЛИ

Успешно преминалите курса ще осъвременяват и затвърждават знанията и уменията си, изисквани от правило VI/4 и таблица А-VI/4, точки 4-6 на кодекса на STCW 78 (както е изменена и допълнена), Директива 2008/106 на Европейския парламент и съвета на ЕО, както е изменена и допълнена, Морската трудова конвенция, Международните здравни правила на Международната здравна организация и Международната организация на труда и Наредба №9 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите трябва да са преминали одобрен първоначален курс ,,Медицински грижи на борда на кораба“.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Документ доказващ, морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност
  • Валидно свидетелство за „Елементарна първа помощ“
  • Валидно свидетелство за „Умение за оказване на първа медицинска помощ“
  • Свидетелство „Медицински грижи на борда на кораба“
  • Копия на всички необходими документи

 

Записване за курса:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: Варна-9002, ул. „Брегалница“ 3, сграда РЗИ, ет. 4, каб. 305