ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ

Skipper of seagoing vessel of up to 40 GT

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 91 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА Безсрочен
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА 490 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен за получаване на знания и придобиване на умения за безопасно управление на плавателен съд, полагане на необходимите грижи за опазване живота на лицата на борда, дължимите грижи за товара и прилагане правилата за опазване на морето от замърсяване.

ЦЕЛИ

Успешно завършилите курса да водят безопасно плавателни съдове, носят безопасна ходова вахта, управляват и маневрират безопасно с плавателен съд с големина до 40 БТ при нормални и лоши хидрометеорологични условия, да безопасно с популсивната установка.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите следва да отговарят на следните изисквания:

·         да имат най-малко основно образование,

·         да са здравословно годни,

·         да са завършили 18 години,

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Медицинско свидетелство издадено от лечебно заведение, определящо здравословната годност на морските лица в Република България
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Копия на всички необходими документи
  • Записване за курса

 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА: 

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003