ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 106 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА Безсрочен
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА Референция към календара на курсовете
ЦЕНА 400 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен за получаване на знания и придобиване на умения за безопасно управление на плавателен съд, полагане на необходимите грижи за опазване живота на лицата на борда, дължимите грижи за товара и прилагане правилата за опазване на морето от замърсяване.

ЦЕЛИ

Успешно завършилите курса да водят безопасно плавателни съдове, носят безопасна ходова вахта, управляват и маневрират безопасно с плавателен съд с големина до 40 БТ при нормални и лоши хидрометеорологични условия, да безопасно с популсивната установка.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите следва да отговарят на следните изисквания:

·         да имат най-малко основно образование,

·         да са здравословно годни,

·         да са завършили 18 години,

·         да могат да плуват.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Медицинско свидетелство
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Декларация, удостоверяваща умения за плуване 200 м
  • Копия на всички необходими документи

 

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: Варна-9002, ул. „Брегалница“ 3, сграда РЗИ, ет. 4, каб. 305