15-ти международен симпозиум по морско здравеопазване под надслов „Море, пристанища, здраве и околна среда
в гр. Хамбург, Германия

Учение „БРИЗ 2019“ на тема „Провеждане на операция за морска сигурност от ВМС на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“.

Често задаван въпрос
Често задаван въпрос
Често задаван въпрос
Често задаван въпрос