Курс: Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица

Курс: Подготовка на инструктори

Учение „БРИЗ 2019“ на тема „Провеждане на операция за морска сигурност от ВМС на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“.