ИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

PROFICIENCY IN MEDICAL FIRST AID

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 30 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА Безсрочен
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА 250 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен да осигури медицинската подготовка на лица от корабния екипаж, определени да оказват първа медицинска помощ на пострадали и болни на борда на кораба.

ЦЕЛИ

Успешно завършилите курса ще придобият знания и умения за оказване на първа медицинска помощ, при нещастен случай или заболяване на борда на кораба до момента на оказване на квалифицирана медицинска помощ.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Участниците в курса трябва да:

·   са на възраст не по-малко от 18 г.,

·   имат най-малко средно образование,

·   да притежават морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78, както е изменена, (когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения – не е необходимо да притежават морска правоспособност),

· притежават валидно свидетелство за преминато обучение в курс „Елементарна първа помощ“ (Elementary First Aid).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Документ доказващ, морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност
  • Валидно свидетелство за „Елементарна първа помощ“
  • Копия на всички необходими документи

 

 Записване за курса

 Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003