МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА

PROFICIENCY IN MEDICAL CARE ON BOARD

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 45.5 програмни  (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА 320 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен да осигури медицинската подготовка на старши помощник капитани и капитани или други лица от корабния екипаж, натоварени със задължението да осигурят медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба лица, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.

ЦЕЛИ

Успешно завършилите курса трябва да могат да се включват ефективно в координирани схеми за медицинско обслужване на борда на кораба и да оказват медицински грижи на болни и пострадали до пристигането на медицинско лице или транспортиране на пострадалия.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Участниците в курса трябва да:

·   са на възраст не по-малко от 18 г.,

·   имат най-малко средно образование,

· да притежават морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78, както е изменена, (когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения – не е необходимо да притежават морска правоспособност),

· валидни свидетелства за преминато обучение в курсовете „Елементарна първа помощ“ (Elementary First Aid) и „Умения за оказване на първа медицинска помощ“ (,Proficiency in Medical First Aid).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Документ доказващ, морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност
  • Валидно свидетелство за „Елементарна първа помощ“
  • Валидно свидетелство за „Умение за оказване на първа медицинска помощ“
  • Копия на всички необходими документи

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884188494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003