ЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА

ASSESMENT, EXAMINATION AND CERTIFICATION OF SEAFARERS

 SECTION A-I/6 OF THE STCW’78, AS AMENDED

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 70 програмни (учебни) часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА Безсрочен
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ Не е приложимо
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА 390 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Успешно завършилите придобиват права на оценители и изпитващи в квалификационни курсове.

ЦЕЛИ

Лицата, които успешно преминат този курс, придобиват знания и умения, изисквани от Правило 1/6 на Конвенция STCW’ 78, както е изменена, и Раздел А-I/6 от Кодекса STCW’ 78.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите трябва да имат висше или средно образование без значение от квалификацията, с преподавателски и/или плавателен стаж на море или река, преподаватели във висши, средни училища или други специализирани институции, хонорувани преподаватели, служители в системата на морската и пристанищната администрация, както и такива, притежаващи морска правоспособност или научна степен.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Документ доказващ, че курсиста покрива входните стандарти
  • Копия на всички необходими документи

 

 Записване за курса:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003