ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА МОРЕ

 Proficiency in personal survival techniques

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 13.5 астрономически часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА 320 лв. – Общо за 4-те курса към Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще работят на каквато и да е длъжност на кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/1, таблица A VI/1 на STCW 78, както е изменена, директива 2008/106/EC и ИМО моделен курс 1.19.

Подготовката включва изучаване и придобиване на знания, умения и техники за оцеляване на море.

ЦЕЛИ Лицата трябва да могат правилно да обличат спасителната жилетка, правилно да обличат и използват хидротермичен костюм; безопасно да скачат от височина най-малко 2.0 м. във водата с облечен хидротермичен костюм и спасителна жилетка; да изправят преобърнат спасителен плот; да плуват облечени с хирдотермичен костюм и спасителна жилетка най-малко 10 м.; да се държат над водата без спасителна жилетка; да поставят плаваща котва; да използват оборудването на спасителна лодка и плот.
ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Желателно е предварително запознаване на курсистите с принципното устройство на кораба и някои негови основни характеристики, както и с организацията за работа на кораба. Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания:

·        да имат най-малко основно образование,

·        да са здравословно годни,

·        да са навършили 16 години.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:       

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Медицинско свидетелство
  • Копия на всички необходими документи

 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА: 

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003