ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ – ОПРЕСНИТЕЛЕН

BASIC SAFETY TRAINING REFRESHER

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

10 програмни (учебни) часа

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовна

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА

5 години

БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна

МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ

6

МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ

18

НАЧАЛО НА КУРСА

След събиране на изискуемия минимален брой курсисти по национален стандарт

ЦЕНА

150 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен да осигури продължаващата компетентност на всички морски лица от корабния екипаж, по отношение предпазването от пожари, личното оцеляване на море и предоставянето на елементарна първа помощ.

Обучението в курса е предвидено да покрие изискванията на правило I/11 и раздел А-I/11, параграф 2 на STCW’78, както е изменена и допълнена.

ЦЕЛИ

Лицата успешно завършили курса да опреснят и затвърдят знанията и уменията си, чрез които да оцеляват на море, да прилагат правила за предотвратяване на пожари и да се борят с пожари, както и да могат да оказват елементарна първа помощ на пострадал член от екипажа. Курсът също е прeдназначен да запознае обучаемите с новостите в методите, използваната техника и оборудване в тези области. След установяване на продължаващата компетентност ИА „Морска администрация“ преиздава свидетелствата за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите трябва да:

  • са на възраст не по-малко от 18 години,
  • да са преминали обучение в курсове „Техники за лично оцеляване“, „Елементарна първа помощ“, „Лична безопасност и социални отговорности“ и Противопожарна безопасност и борба с пожари“,
  • да притежават плавателен стаж най-малко 12 месеца в предходните 5 години или 3 месеца в рамките на предходните 6 месеца, непосредствено преди преминаване на курса,
  • ·представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование
  • Сертификат за преминато обучение курс „Основна подготовка по морска безопасност“
  • Декларация за наличие на регистриран плавателен стаж
  • Декларация за здравословна годност
  • Копия на всички необходими документи

  

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003