ЕЛЕМЕНТАРНА ПЪРВА ПОМОЩ

ELEMENTARY FIRST AID

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 16 астрономически часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА

320 лв. – Общо за 4-те курса към Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще работят на каквато и да е длъжност на кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/1 и таблица A VI/1-3 на кода към Конвенция STCW 78, както е изменена, директива 2008/106/EC и ИМО моделен курс 1.13.

Подготовката включва придобиване на знания и умения за оказване на неотложна помощ при инциденти и медицински проблеми до пристигане на лице, което има компетентност да оказва Първа медицинска помощ или лице натоварено със задължението да предоставя медицински грижи на борда на кораба.

ЦЕЛИ

Успешно завършилите курса трябва да могат да извършват действия по реанимация при безсъние, липса на дишане и сърдечна дейност, да извършват шиниране, поставяне на превръзки, спиране на кръвоизливи, да транспортират пострадал член на екипажа.

Също така трябва да познават правилата и мерките, които е необходимо да се предприемат за оказване на неотложна и първа помощ при инцидент или заболяване до пристигане на лекар, лице натоварено с оказване на първа медицинска помощ или медицински грижи на борда на кораба.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Няма специфични изисквания за образование и квалификация за включване на лица в курса. Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания:

·         да имат най-малко основно образование,

·         да са здравословно годни,

·         да са навършили 16 години.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Медицинско свидетелство
  • Копия на всички необходими документи

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003