ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Personal safety and social responsibilities

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 14 астрономически часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА

320 лв. – Общо за 4-те курса към Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще работят на каквато и да е длъжност на кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/1 и Таблица A VI/1-4 на кода към Конвенция STCW 78, както е изменена, директива 2008/106/EC и ИМО моделен курс 1.21.

Подготовката включва получаване на знания за корабите, опасностите, които съществуват в ежедневния живот и работа на кораба, взаимоотношенията на борда, начините за комуникация между членовете на екипажа и умения за прилагане на тези знания.

ЦЕЛИ

Успешно преминалите курса трябва:

·         да познават – най-общо устройство на кораба, неговите механизми и системи, опасностите, които могат да се появят на кораба, организацията на ежедневния живот и работа; субординацията между членовете на екипажа и начина за комуникация между равни и по старши; мерките за безопасност при извършване на различни дейности на кораба, мерките и действията за предпазване от замърсяване на морската среда; комуникациите по време на аварийни ситуации;

·         да  могат – да подбират правилно личните предпазни средства в зависимост от конкретната задача, която ще изпълняват, правилно да обличат и използват личните предпазни средства; да боравят безопасно с корабните устройства; своевременно и правилно да докладват за аварийни ситуации.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Задължително е обучаемите да са навършили 16 години и да имат най-малко основно образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Медицинско свидетелство
  • Копия на всички необходими документи

 ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003