Наименование на курса Общ брой часове

Срок

/валидност/

1

Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален:

–   Елементарна първа помощ

–  Лична безопасност и социални отговорности

  Пожарна безопасност и борба с пожари

–  Техники за оцеляване на море

 

 

16 астроном. часа

14 астроном. часа

15 астроном. часа

13.5 астроном. часа

 

5 год.

 

2 Цена: 320 лв.